Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Grochów
  • Ghetto Uprising
  • Poles operations, housing, private/everyday life
  • children, housing assistence
  • Mieszkanie Zolkowskiej (Żółkowskiej), która przez pewien czas przechowuje Stasia, syna Sabiny Kryszek.

  • 4