Nieznana [siedziba Gestapo] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Nieznana [siedziba Gestapo]
  • Maria Markus z matką zostały zabrane na Gestapo.