Nieznana [mieszkanie rodziny Finkelsztajn] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Nieznana [mieszkanie rodziny Finkelsztajn]
  • before Ghetto
  • housing
  • contacts with other Jews , with Aryan documents
  • U Finkelsztajnów zamieszkali ich krewni z Łodzi - rodziny Lewartowiczów i Ryterbrandów.

  • W innym żródle Casss Lewart podaje ich nazwisko jako Finkel (https://web.archive.org/web/20071218133108/http://www.najmici.net/my_war_years.htm)