Narbutta [mieszkała Jadwiga Lipska] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Mokotów
  • Narbutta [mieszkała Jadwiga Lipska]
  • in an apartment
  • in the Ghetto, deportation
  • housing
  • Na Narbutta mieszkała Jadwiga Lipska, która wyszła z getta.