Moniuszki From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Moniuszki
  • 11
  • before Ghetto , before the war
  • housing, private/everyday life
  • Mieszkanie Ludwika Bregmana przed wojną i na początku wojny.