Mławska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Mławska
  • schron
  • basement
  • Warsaw Uprising
  • W czasie powstania warszawskiego na Mławskiej był schron, w którym ukryli się Halina i Henryk Bormanowie i kilku więźniów obcokrajowców uwolnionych z Gęsiówki.