Mińsk Mazowiecki From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Mińsk Mazowiecki
  • in an apartment
  • in the Ghetto
  • private/everyday life
  • outside of Warsaw
  • W 1941r. Morris Elbaum wychodzi z getta i jedzie do Mińska Mazowieckiego, do rodziny swojej matki. Spędza tam kilka dni.