Milanówek From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Milanówek
  • Warsaw Uprising
  • Germans operations
  • monastery/church, outside of Warsaw
  • Helen Show razem z zakonnicami z domu ks. Boduena podczas powstania warszawskiego trafia do Milanówka.