Mickiewicza 24, Świder From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Mickiewicza 24, Świder
  • Ghetto Uprising
  • Poles operations, housing, help
  • without 'aryan' papers (documents), long-lasting help, individual help , housing assistence
  • Mieszkanie Piotra i Wiktorii Włodarczyków, którzy ukrywali Elbergów.