Marszałkowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Marszałkowska
  • 74
  • in an apartment
  • Poles operations, underground activity, housing, help
  • other help, Polish underground movement , long-lasting help, housing assistence
  • Mieści się tu skrytka i punkt kontaktowy RPŻ.

  • Str. 4