Street: Mylna City: From Warsaw Dom, do którego dotarli, po kilkudniowej wędrówce przez spalone w czasie powstania getto, dr Polisiuk, dr Gitler i m...

  • House number: 7

Street: Miła City: From Warsaw 19 kwietnia 1943 r. po ulicy Miłej chodziły patrole żydowskie, jeden z nich zatrzymał Dawida Brachfelda.

  • House number: na ulicy