Lwów Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Lwów
  • in an apartment
  • before Ghetto , before the war
  • education, private/everyday life
  • atmosphere , children, outside of Warsaw
  • Gdy wybucha wojna Dina Sheres z koleżankami ze szkoły cieszy się z wojny, bo nie musiały chodzić do szkoły. To była jej pierwsza reakcja na wojnę.