Leszno From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Leszno
  • deportation
  • social/communal
  • armed resistance, Shops
  • szopy Toebbensa - podczas akcji styczniowej stawiano tam opór zbrojny

  • 139,145