Leszno From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Leszno
  • deportation
  • administrative, German operations
  • housing, street, deportation
  • Nakaz opuszczenia mieszkań na południe od ulicy Leszno.

  • 69