Leszno From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wola
  • Leszno
  • 58
  • other
  • in the ghetto
  • physicians, medical, care / social welfare, emergency service, aid
  • Lekarskie Pogotowie Ratunkowe w getcie, powołane przez Opiekę Społeczną, z przewodniczącym Rady radcą Zundelewiczem. Naczelnym lekarzem był dr Gottlieb. Zaczęło działalność w styczniu 1942 r, skończyło w chwili wybuchu powstania.