Hoża From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Hoża
  • 60
  • Ghetto Uprising
  • Germans operations, death
  • Gestapo/gendarmerie
  • Maria Festen, mieszkała przy ul. Hożej 60, gdzie 30 maja 1943 roku została aresztowana i osadzona na Pawiaku, a 4 czerwca 1943 roku rozstrzelana.