Hoża From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Hoża
  • 1
  • in an apartment
  • help
  • individual help , housing assistence
  • mieszka p. Sobociński, u niego Julian Gojcherman