Henryków From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw
 • Henryków
 • Okolice domu Joska Inwentarza
 • on surface
 • before Ghetto
 • administrative, Germans operations, Poles operations, death
 • atmosphere , Gestapo/gendarmerie, outside of Warsaw
 • Został zatrzymany ojciec Joska Inwentarza, aresztowany z obywatelami polskimi i żydowskimi z Henrykowa i Legionowa.

 • Str. 14