Henryków From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Henryków
  • in an apartment
  • in the Ghetto
  • Poles operations, housing, help, private/everyday life
  • atmosphere , children, hosts, other help, long-lasting help, individual help , housing assistence , material help , outside of Warsaw, acquaintances
  • Krystyna Klarczuk i jej mąż wynajmują dom w Henrykowie; w którym m.in. umieszczają Elżbietę Waśniewską.

  • Str. 70