Henryków From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Henryków
  • Poles operations, work
  • atmosphere , outside of Warsaw, work
  • Dom, w którym zatrudniono Michalinę Kaczyńską jako prywatną nauczycielkę.