Freta From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Old Town
  • Freta
  • 16
  • Warsaw Uprising
  • underground activity
  • Polish underground movement
  • Siedziba dowództwa AL.

  • 61