Franciszkańska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Old Town
  • Franciszkańska
  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • camps
  • Na Franciszkańskiej Motek Terz został złapany przez Niemców do obozu pracy.