Franciszkańska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Old Town, Midtown
  • Franciszkańska
  • 6a
  • in an apartment
  • before formation of the ghetto, in the ghetto
  • housing
  • Przedwojenne mieszkanie rodziny Mandelbaumów, w którym mieszkali również w początkach getta.