Fort Bema From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Fort Bema
  • Kraftwagen - Gesellschaft
  • underground activity, work
  • Polish underground movement , Jewish underground movement
  • Z biura firmy Kraftwagen-Gesellschaft Wera Baksztańska wykrada regularnie Marschbefehle, czyli rozkazy wyjazdu, które następnie są przesyłane do kierownictwa partii.

  • 35