Dobra From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Powiśle
  • Dobra
  • on surface
  • Germans operations, Poles operations, underground activity, private/everyday life
  • atmosphere , Gestapo/gendarmerie, Polish underground movement , Jewish underground movement , contacts with other Jews , financial assistance, material help , acquaintances
  • Tadeusz Rek natyka się na samochód Gestapo w drodze na tajne spotkanie RPŻ.

  • Str. 11 – 12