Długa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Długa
  • 29 Hotel Polski
  • Hotel Polski
  • contacts with other Jews , acquaintances
  • W Hotelu Polskim przebywają starzy znajomi Stanisława Sierpińskiego z otwockiej Zofiówki: pani Wilnerowa i pan Singer z synem. Borys Szeroszewski z Róża, dwie panie z Miedzeszyna (matka z córką) i mały chłopiec. Stanisław Sierpiński często ich wszystkich w Hotelu Polskim odwiedza.

  • 33