Bychawa Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Bychawa
  • deportation
  • contacts with other Jews
  • W Bychawie Beniek Grunstein spotkał się z bratem Moszem.