Błonie From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Błonie
  • work
  • with Aryan documents
  • Awigdor Jakubowicz pracował w Błoniu jako nocny dozorca.