Białystok Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • Białystok
  • before Ghetto
  • private/everyday life
  • outside of Warsaw
  • Mąż Gustawy Eisenstein razem z jej bratem Edwardem wyjeżdżają do Białegostoku.