Street: Bonifraterska City: From Warsaw Na Bonifraterskiej (po stronie aryjskiej), na przeciwko domu Franciszkańska 21 (tam mieścił się szop szczotkarzy) st...

  • House number: vis a vis domu na Franciszkańskiej 21

Street: Boglewice City: Not in Warsaw W majątku Bersonów w Boglewicach gościło w czasie wojny wiele osób. W 1944 r. zaproszenie do majątku dostała Halina...

  • House number: majątek Bersonów