6 Sierpnia From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • 6 Sierpnia
  • 12
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie Niemki, Else Pfeiffer, w którym przechowywała kilkoro Zydów.