11 Listopada From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • 11 Listopada
  • 8 m 20
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie Heleny Świętochowskiej.