11 Listopada From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • 11 Listopada
  • 10
  • fabryka błon celuloidowych
  • attic
  • Ghetto Uprising
  • contacts with other Jews
  • Strych w fabryce błon celuloidowych na Pradze.