Given name: Nieznane Family name: [żydowskie dzieci]

  • NO
  • Female
  • [żydowskie dzieci]
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Małe dzieci żydowskie, które po wybuchu powstania w getcie zostały odstawione pod bramę getta przez Polaka, który wziął je na przechowanie. Zostały zastrzelone przez Niemca.

  • Ghetto Uprising
  • death
  • children
  • 142, 160, 178-179