Given name: Nieznane Family name: [ojciec kapucyn]

 • NO
 • Male
 • [ojciec kapucyn]
 • From Warsaw
 • Polish
 • Ksiądz, chrzcił Jurka Adina i potem pomógł umieścić go w Świdrze w zakładzie Antoniego. Ręczył za chłopca i często go tam odwiedzał.

 • Poles operations, help
 • children, monastery/church, long-lasting help, individual help
 • W relacji Marii Pyjek jest opisany jako "ojciec kapucyn".

 • Relacja Marii Pyjek w „Ten jest z ojczyzny mojej”.
  Relacja Jurka Adina 301-3695

 • 572-575