Given name: Michał Family name: Wodnicki

 • NO
 • Male
 • Michał
 • Wodnicki
 • 1898-09-23
 • Warszawa
 • Yes
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw, Midtown
 • Pańska 100 m 16
 • Stara Miłosna; Mazowiecka 12 m 11
 • Polish
 • other, on surface
 • delation/denunciation, looting, other danger, in an apartment
 • Ma kontakty handlowe z Żydami, mieszkającymi w dzielnicy północnej; po utworzeniu getta współpracuje z niejakim Jankielem, szmuglującym żywność. Wiosną 1942 zaczyna pomagać znajomym i obcym osobom, uciekającym z getta; jego mieszkanie staje się punktem przerzutowym. Żona z dzieckiem wyprowadza się do matki. Po przyjęciu dużej grupy z getta Wodnicki przeżywa najście szmalcowników. Nie wpuszcza ich do mieszkania, odchodzą obiecując, że doniosą na niego Niemcom. Wodnicki odprowadza Żydów z powrotem na Ogrodową, sam zgłasza się na komisariat. Niemcy trzymają go ponad rok w więzieniu, jest torturowany. Chcą go wysłać na roboty, ucieka policjantowi. Do końca wojny mieszka z żoną w Starej Miłosnej.

 • in the Ghetto, deportation
 • administrative, Germans operations, Poles operations, economic, Ghetto liquidation, housing, help, work, "szmalcownictwo", private/everyday life
 • atmosphere , illness, children, Gestapo/gendarmerie, hosts, commerce, other help, contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , one-off help, housing assistence , material help , work, blackmailer/ "szmalcownik", sent to work in Germany, with Aryan documents , acquaintances
 • Str. 7 – 8