Given name: Antoni Family name: Szymczak

 • YES
 • Male
 • Antoni
 • Szymczak
 • W czasie wojny prowadzi przestępczą działalność - pod pozorem pomocy Żydom, chcącym przejść na aryjską stronę, okrada ich, szantażuje, po czym, gdy nie są mu w stanie więcej płacić i nie mają już żadnych rzeczy, wystawia policji lub niemieckim żołnierzom. Jeśli trzeba sam pozbywa się świadków. Prowadzi z szantażowanymi podwójną grę - niekiedy traktuje ich ostro, innym razem przeprasza za swoje zachowanie, czym zdobywa sobie ich zaufanie, wzbudzając podejrzliwość wobec innych osób, z którymi działa. Współpracuje z Janem Skrzeczyńskim, który sprawuje pieczę nad procederem.
  Szymczak twierdzi, że jest członkiem Ozonu, ale informacja ta jest niepewna.
  Prawdopodobnie osoba o poglądach antysemickich.
  Cela Troks, ukrywając się w skrytce słyszy, jak Szymczak "strasznie wygadywał na Żydów i śmiał się, że on był mądrzejszy, bo wzbudził w nas zaufanie i jak on od Cukiermanów i od nas dużo rzeczy skorzystał."
  Prowadzi z Bolkiem Cwylem bimbiarnię, gdzie pracuje Ignacy Troks, później zakłada własną. Prawdopodobnie zamordował Ignacego Troksa i brał udział w morderstwie rodziny Cukiermanów (on i żona noszą ich rzeczy).

 • Poles, criminality
 • Rękopis polski 5 stron (numeracja rzymska); maszynopis polski 10 stron (numeracja arabska); rękopis jidysz 1 strona; maszynopis jidysz 1 strona. Tekst w jidysz zawiera informacje, który autorka nie chciała przekazać Marii Wróblewskiej, na której ręce, spodziewając się rychłej śmierci, składa swoje świadectwo. Autorka, jak wynika z tekstu, nie posługiwała się jidysz co dzień, informacje, których nie chciała przekazać Wróblewskiej (dotyczące m.in. prawdziwych kwot, jakie zapłacili za kryjówkę i pomoc), uważała, że mogą być znaczące dla sądu i procesu. Świadectwo miało stanowić dowód w sądzie w procesie o morderstwa, autorka obawia się, że jej oprawcy zamordują ją zanim będzie mogła zeznawać.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl


 • 1-10