Given name: Abram Family name: Stolak

  • YES
  • Male
  • Abram
  • Stolak
  • 1918
  • 1943
  • służył w polskim wojsku, był w randze kaprala. W getcie pracował w szopie Brauera na Nalewkach. W powstaniu walczył w grupie bojowej Poalej Syjon Smol. 10 maja wyszedł kanałami z getta. Walczył w partyzantce nad Bugiem. Utonął, kiedy z partyzantami przeprawiał się przez rzekę.

  • activists
  • 57,92,96,243