Given name: Franciszek Family name: Sarnecki

 • NO
 • Male
 • Franciszek
 • Sarnecki
 • być może jest to Roman Silbercweig
 • 1893-00-00
 • From Warsaw
 • Jewish
 • Nie podaje swojego poprzedniego nazwiska, zeznaje w prokuraturze:

  "23.09.46 przesłuchanie Franciszek Sarnecki, l. 53 Mojżesz i Maria, referent Min przemysłu, poznał Gojchermana  w 1937 – mieszkał w tym samym domu – Szczygla 11. Mieszkał on tam wówczas z prostytutką Mirą Polakow i zajmował się handlem obrazami. 1938 wyprowadził się ze Szczyglej i słyszałem, że handluje samochodami. Zobaczyłem go w 1941 po zamknięciu getta, nie znałem go osobiście, tylko z widzenia. Mogą zeznać: Hirszfeld kierownik Paradisu na Nowym świecie, Gołaszewski (Goldfarb), pracownik f-my Hartwig na Towarowej, Sioma Rowiński, Dyr. Zjedn. przemysłu Trykotażowego ….Spotkał go w Świdrze i w Otwocku na bazarze 07.44 – chciał oddać do NKWD, ale JG uciekł.

  Na procesie Gojchermana zeznaje: „Oskarżonego znam sprzed wojny. Mój brat, który w 1940 r był w tzw „małym getcie” przychodził do mnie i opowiadał, że oskarżony robi strasznie dużo krzywdy ludziom i „nadaje” dla gestapo robotę. W r. 1941 widywałem osk. na Lesznie. Obracał się między ludźmi o złej opinii. W maju 1941 r. powstało tzw „Preisuberwaltunstelle” czyli inaczej 13-tka. Inicjatorem był Gancwajch, Sternfeld i Lewin. Osk. miał za zadanie przeszkolenie. Tak przeszkoleni wychodzili na robotę i brali haracz. Sam widziałem wiele razy jak osk.szkolił innych. Raz tylko osk. za opłatą 500 zł sprowadził z aryjskiej strony do chorego żyda lekarza. U Schultza oskarżony i Niwon byli komendantami milicji. Oni mi dali  kartkę na przewóz rzeczy. Ludzie  bardzo się na nich skarżyli, że są źli i biją. Stanowczo stwierdzam, że osk. w „13” prowadził robotę szkoleniową. Bardzo dobrze mu się w getcie powodziło. Gdy dawał mi przepustkę na meble był w uniformie i czapce i granatowej marynarce". 

 • Przypuszczam, że to jest Roman Silbercweig, ze względu na to, że przeżył w Świdrze, a przed wojną mieszkał na Szczyglej 11

  Żadnych szczegółów o tym, jak on przeżył