Given name: Adam Family name: Rechtszaft (2)

 • (1) YES ,(2) NO
 • (1, 2) Male
 • (1) Adam , (2) Adam
 • (1) Rechtszaft , (2) Rechniewski (nazw. okup.)
 • (1) Rechniewski
 • (1) 1921-07-27
 • (1) Będzin
  • (1, 2) Yes
 • (1) Not in Warsaw, (2) No information
 • (1) Będzin
 • (1) Lwów, Warszawa Leszno 22 m. 6, strona aryjska, (2) Warszawa ul. Pogonowskiego 1
  • (1, 2) Jewish
  • (1) bad
  • (1) secondary
  • (1) on surface
  • (2) in an apartment
  • (1) money
  • (1) recognition
 • (1)

  Syn Heleny Chai z d. Szpigelman i Ozjasza Stanisława. Miał starszą o 3 lata siostrę Irenę. Ojciec był lekarzem pediatrą. Rodzina mieszkała w Będzinie, nie byli religijni, choć dom prowadzili tradycyjnie. W przewidywaniu wojny, aby nie być blisko granicy, Irena razem z matką i babką wyjechały do Warszawy, a Adam z ojcem do Lwowa. Po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej przyjechali ze Lwowa do warszawskiego getta, zamieszkali z rodziną. Wuj, który miał dużo kontaktów po stronie aryjskiej, załatwił dla rodziny aryjskie papiery i wyjście z getta. Adam początkowo zamieszkał po stronie aryjskiej z siostrą, kuzynką i przyjacielem. Ojciec został w getcie, pracował w szpitalu i zginął razem z innymi pracownikami szpitala. Po stronie aryjskiej Adam pracował przy wyrobie sacharyny. Brał udział w powstaniu warszawskim, po którym wyjechał do Zakopanego. Po wojnie był w Katowicach, ożenił się z Polką, a potem wyjechał z rodziną do Australii.

  (2)

  W czasie okupacji ukrywał się w mieszkaniu Haliny Zarębskiej. Razem z nim była jego rodzina pod przybranymi nazwiskami: siostra Maria Dębska, jej mąż Aleksander Dębski i Wiktoria Borejdo. Wszyscy byli zameldowani. Gospodyni wiedziała, że są związani z podziemnym ruchem rewolucyjnym.
  Po wojnie Rechniewski wyjechał do Australii.

  • (1) in the ghetto
  • (1) Warsaw Uprising, deportation
  • (1) private life / daily life
  • (1) housing, work, private/everyday life
  • (2) Poles operations, help
  • (1) housing, escaping the ghetto
  • (1) Polish underground movement , contacts with other Jews , long-lasting help, with Aryan documents
  • (2) other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence
 • (1)

  Być może adres to Asfałtowa 15/9 - taki adres miała Irena Inwald (Maria Dąbska) w kenkarcie jako adres zameldowania od 08.02.1944