Given name: nn dozorca domu przy Sapieżyńskiej 19 Family name:

  • NO
  • Male
  • nn dozorca domu przy Sapieżyńskiej 19
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Sapieżyńska 19
  • Polish
  • other danger
  • Dozorca, który zamykał bramę domu przy Sapieżyńskiej 19. Feliks Cywiński, gdy przywiózł Rubinsteinów zrobił mu awanturę, po to aby Rubinsteinowie mogli przejść przez bramę niezauważeni przez niego.

  • Poles operations