Given name: znajoma Henryka G. Family name: Nieznane

 • YES
 • Female
 • znajoma Henryka G.
 • ukrywała przez trzy dni w swoim domu na ul. Grochowskiej Henryka G. i jego żonę Polę, zajmowała się trochę krawiectwem i trochę handlem – jak wszyscy podczas wojny, miała syna w wieku około 17 lat, który zazwyczaj sprowadzał do domu swoich znajomych

 • around the author, trade
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 14