Given name: sąsiadka Henryka G. Family name: Nieznane

 • YES
 • Female
 • sąsiadka Henryka G.
 • 1942-07-22
 • właścicielka składu aptecznego na ul. Franciszkańskiej 25, która na wieść o planowanym wysiedleniu popełniła samobójstwo zażywając środka trującego.

 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 58