Given name: Zosia Family name: Nieznane

  • YES
  • Female
  • Zosia
  • szwagierka Henryka G., siostra Poli G., córka Benjamina Gauca, mieszkała razem z nimi w 1942 roku na ul. Franciszkańskiej 27, była bardzo gospodarna, podczas I akcji wysiedleńczej znalazła pracę w szopie na ul. Wolność jako krawcowa

  • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
    obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
    Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

  • 59