Given name: Jadwiga Family name: Koss

  • NO
  • Female
  • Jadwiga
  • Koss
  • From Warsaw
  • Polish
  • Przyjaciółka Olgi Żmigrodzkiej, opiekowała jej się siostra Lidią Markus i jej rodziną po stronie aryjskiej.

  • Ghetto Uprising, deportation
  • Poles operations, help
  • other help, individual help , acquaintances