Given name: Rysio Family name: Just

  • NO
  • Male
  • Rysio
  • Just
  • From Warsaw
  • Znajomy Wiery Baksztańskiej z konspiracji. Często odwiedza Wierę i Stanisława Sierpińskiego w mieszkaniu na Bielanach.

  • underground activity, housing, help
  • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , contacts with other Jews , acquaintances
  • 34