Given name: Barbara Family name: Jakubowska

 • NO
 • Female
 • Barbara
 • Jakubowska
 • Puterman
 • Zofia Kołomańska
 • Yes
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • Warszawa getto ul. nieznana; Orla 13
 • Jewish
 • Żona Hermana Jakubowskiego. Córka Reginy Puterman, siostra Samuela. W 1943 r. wyszła razem z mężem z getta. Zamieszkali na Orlej, w mieszkaniu Sabiny i Stanisława Korwin-Piotrowskich, w którym zabudowany był jeden z pokoi. W tej kryjówce mieszkała z mężem, matką, bratem Samuelem Putermanem, Ireną Orenstein oraz Igą i Szyją Rozenbergami. Po upadku powstania warszawskiego, wszyscy wyszli z Warszawy.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, deportation
 • Poles operations, help
 • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence , with Aryan documents