Given name: Sura Family name: Jabłonka

Babka Mai Hrabowskiej. Maja bardzo ją kochała, spędziła u niej we Włocławku kilka lat przed wojną, gdy jej matka stu...

  • From home: Offenbach
  • Variant names: 1. voto Berglau