Given name: nn Family name: dozorczyni z Sapieżyńskiej

 • NO
 • Female
 • nn
 • dozorczyni z Sapieżyńskiej
 • From Warsaw
 • Old Town
 • Sapieżyńska
 • Polish
 • in an apartment
 • Dozorczyni domu w którym ukrywała się rodzina Krysi Gorodeckiej. Przychodził tam również często w odwiedziny Stanisław Sierpiński. Wraz z synem Marianem, który zginął w powstaniu warszawskim kryła rodzinę Gorodeckich.

 • Poles operations, housing, help
 • other help, long-lasting help, individual help
 • 33