Given name: Adam Family name: Dębiński

 • YES
 • Male
 • Adam
 • Dębiński
 • 1942/43
 • Warszawa
 • No
 • From Warsaw
 • ul. nieznana
 • getto warszawskie
 • Jewish
 • Mąż Natalii, ojciec dwojga dzieci. Pracował w biurze. Poszedł z żona, córka Hawiwą i narodzonym w 1940 r. synkiem do getta. W grudniu (w relacji Hawiwy nie jest podany rok) o 3-ciej w nocy do mieszkania Adama wtargnęli Niemcy, czterech uzbrojonych żandarmów. Kazali natychmiast wyjść rodzinie z mieszkania. Zabrali Hawiwę i Adama. Żonę, małego synka i kuzynkę zostawili. Na ulicy bili i kopali Adama, chcieli dowiedzieć się o schronie utworzonym w ich budynku. Nie uzyskali wiadomości. Adam i Hawiwa wrócili do domu. Z głowy i pleców Adama lała się krew.

 • in the ghetto, deportation
 • children, housing, Shops, death